ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

bcnpy24-3-63

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลด