คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-logo-eng

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ดาวน์โหลด คำสั่งคณะกรรมการบริหาร ที่ 118-2560

ดาวน์โหลด คำสั่งคณะกรรมการบริหาร  ที่ 076-2559