ประชุมเชิงปฏิบัติการ Backward Curriculum Design & PLOs Breakdown วันที่ 29 มีนาคม 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประชุมเชิงปฏิบัติการ Backward Curriculum Design & PLOs Breakdown วันที่ 29 มีนาคม 2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  โดย  ผศ.ดร.ธานี  กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ดร.ชุลีพร ภูโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์  ร่วมฟังการบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Backward Curriculum Design & PLOs Breakdown เพื่อให้สามารถนำหลักการออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ (Backwards design) มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมี ดร.ปลื้มจิต โชติกะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เป็นวิทยากร  ณ หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

29-3-67-129-3-67-229-3-67-329-3-67-429-3-67-5