ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและประชุมสามัญ ประจำปี 2566 เรื่อง “การขับเคลื่อนมาตรฐานสู่การปฏิบัติในยุค Digital Health Care วันที่ 21 ธันวาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและประชุมสามัญ ประจำปี 2566 เรื่อง “การขับเคลื่อนมาตรฐานสู่การปฏิบัติในยุค Digital Health Care วันที่ 21 ธันวาคม 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00น.  ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วย ดร.ชุลีพร ภูโสภา รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และคณาจารย์  ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการและประชุมสามัญ ประจำปี 2566 เรื่อง “การขับเคลื่อนมาตรฐานสู่การปฏิบัติในยุค Digital Health Care : อนาคตและทิศทางของระบบบริการพยาบาล เพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืนของวิชาชีพ จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ และชมรมพยาบาลพะเยา  ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา

bcnpy-21-12-66-3bcnpy-21-12-66-2bcnpy-21-12-66-1bcnpy-21-12-66-4