ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร วันที่ 5 ธันวาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร วันที่ 5 ธันวาคม 2566

วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 06.30 น.  ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้ คณาจารย์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 และของทุกปี โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี ณ ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา

bcnpy-5-12-66-1bcnpy-5-12-66-2bcnpy-5-12-66-3bcnpy-5-12-66-4