รับเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ดีเด่น ติดต่อกันปีที่ 5 วันที่ 26 กันยายน 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

รับเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2566 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ดีเด่น ติดต่อกันปีที่ 5 วันที่ 26 กันยายน 2566

วันที่ 26 กันยายน 2566 ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้ ดร.กฤตพัทธ์  ฝึกฝน  รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ  เข้ารับเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี พ.ศ. 2566  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ดีเด่น ติดต่อกันปีที่ 5 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมภูถามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

bcnpy-26-9-66-04bcnpy-26-9-66-03bcnpy-26-9-66-02bcnpy-26-9-66-01