ร่วมแข่งขันกับทีมวอลเลย์บอลหญิง จากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา มหกรรมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ตำบลบ้านต๋อม วันที่ 24 กันยายน 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมแข่งขันกับทีมวอลเลย์บอลหญิง จากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา มหกรรมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ตำบลบ้านต๋อม วันที่ 24 กันยายน 2566

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา โดยงานพัฒนานักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นำทีมวอลเลย์บอลหญิง เข้าร่วมแข่งขันกับทีมวอลเลย์บอลหญิง จากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา มหกรรมโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ตำบลบ้านต๋อม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 24 กันยายน 2566 ณ.สนามกีฬาโรงเรียนบ้านต๋อม อ.เมือง.จ.พะเยา ผลการแข่งขัน ทีมวอลเลย์บอลวิทยาพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นฝ่ายชนะ2-0 เซต ได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมถ้วยรางวัล

bcnpy-24-9-66-5bcnpy-24-9-66-4bcnpy-24-9-66-3bcnpy-24-9-66-1