นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบ “จิตอาสา พัฒนาสังคม” ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 วันที่ 20 กันยายน 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบ “จิตอาสา พัฒนาสังคม” ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 วันที่ 20 กันยายน 2566

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ธานี กล่อมใจ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้ ดร.นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางสาวพัชรี ลุงยะ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบ “จิตอาสา พัฒนาสังคม” ในงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสำนักปฏิบัติธรรม วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

bcnpy-20-10-66-4bcnpy-20-10-66-3bcnpy-20-10-66-1

bcnpy-20-10-66-5