"รำอำลาอาลัยเกษียณอายุราชการ" โดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ในงานมุทิตาจิตแด่ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา วันที่ 19 กันยายน 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

"รำอำลาอาลัยเกษียณอายุราชการ" โดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ในงานมุทิตาจิตแด่ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา วันที่ 19 กันยายน 2566

วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น.  ดร.ธานี กล่อมใจ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้ อาจารย์ดลฤดี เพชรขว้าง สนับสนุนชุดการแสดง "รำอำลาอาลัยเกษียณอายุราชการ" โดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 ในงานมุทิตาจิตแด่ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมสมาคมพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

bcnpy-20-9-66-01bcnpy-20-9-66-02bcnpy-20-9-66-03bcnpy-20-9-66-04bcnpy-20-9-66-05