โครงการสานสายใยรั้วร่มสัก ปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที่ 5 สิงหาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

โครงการสานสายใยรั้วร่มสัก ปีการศึกษา 2566 เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที่ 5 สิงหาคม 2566

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เป็นประธานเปิดโครงการสานสายใยรั้วร่มสัก ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความผูกพันและสัมพันธภาพที่ดีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรม เดิน- วิ่งขึ้นสักการะ แห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา 2. กิจกรรม เสาร์หรรษา รับน้องหล้าเข้าบ้าน  3.กิจกรรม Freshly Boy & Girl 2023 รับน้องสร้างสรรค์ ก้าวไปด้วยกัน BCNPY

bcnpy-5-8-4bcnpy-5-8-5bcnpy-5-8-3bcnpy-5-8-2bcnpy-5-8-1