ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน วันเข้าพรรษา วันที่ 24 กรกฏาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน วันเข้าพรรษา วันที่ 24 กรกฏาคม 2566

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566  เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาเริ่มอยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยในสมัยก่อนที่ยังมีไฟฟ้าใช้ไม่ทั่วถึง พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันจัดพิธีหล่อเทียนและถวายเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อจุดให้แสงสว่างสำหรับปฏิบัติกิจวัตรต่าง ๆ เป็นพุทธบูชาในช่วงจำพรรษา ซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันและจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับวันเข้าพรรษาประจำปี 2566 นี้ ตรงกับวันพุธที่ 2 สิงหาคม 2566 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีนำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยาร่วมพิธี ณ  วัดศรีโคมคำอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

bcnpy-24-7-5bcnpy-24-7-4bcnpy-24-7-3bcnpy-24-7-2bcnpy-24-7-1