ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICN congress 2023 เพื่อเรียนรู้ด้านนโยบายสุขภาพโลก วันที่ 29-7 กรกฏาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICN congress 2023 เพื่อเรียนรู้ด้านนโยบายสุขภาพโลก วันที่ 29-7 กรกฏาคม 2566

วันที่ 29 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2566 ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมคณะผู้บริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลรัตน์ เทอรเนอร์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ICN congress 2023 เพื่อเรียนรู้ด้านนโยบายสุขภาพโลก พัฒนาศักยภาพในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับสากล และมีโอกาสในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้นำขององค์กรพยาบาลและนักวิจัยในต่างประเทศ จำนวน 17 คน ณ เมือง Montreal Canada ประเทศแคนนาดา

bcnpy-7-7-5bcnpy-7-7-4bcnpy-7-7-3bcnpy-7-7-2bcnpy-7-7-1