ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2565

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2565

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก  โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มอบหมายให้ บุคลากรสายสนับสนุน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์) ในวันที่ 7 ธันวาคม 2565 โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี นำเหล่าหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

bcnpy-1-7-12-2565-1bcnpy-1-7-12-2565-2bcnpy-1-7-12-2565-3bcnpy-1-7-12-2565-4bcnpy-1-7-12-2565-5