ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รอบที่ 2

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม รอบที่ 2

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ดาวน์โหลด 1.ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรฯ ผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่และสูงอายุ) รุ่น 3 (รอบ2) และรุ่น 34 (รอบ2)

ดาวน์โหลด  2.ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรฯ มะเร็ง รุ่นที่3 (รอบ2)