รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

1.ดาวน์โหลด  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

2.ดาวน์โหลด รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ