ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 798
ค่านอาสา โรงเรียนบ้านสันติสุข 28-30 พฤศจิกายน 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1138
พิธีเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข" เขียนโดย Webmaster BCNPY 909
วันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ลานข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊ามพะเยา เขียนโดย Webmaster BCNPY 901
ทานอาหารกลางวันและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 27 ตุลาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 928
การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการเรียนการสอน 28-29 ตุลาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 851
การแข่งขันกีฬาเปตองภายในวิทยาลัย 16 ตุลาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 805
นำเสนอโครงงานวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 15 ตุลาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1445
วันพระราชสมภพสมเด็จย่า 21 ตุลาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 921
วันพยาบาลแห่งชาติ ชุมชนบ้านร่องห้าป่าสัก 21 ตุลาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1119
จิตอาสาปี 1 ขนดินทำสนามเปตอง 10 ตุลาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1032
รับขวัญน้องนักศึกษาพยาบาล 27 กันยายน 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1181
งานเกษียณ คุณป้ามาลี-และเลี้ยงอำลานายอาทิตย์ 26 กย. 57 เขียนโดย Webmaster BCNPY 909
กิจกรรมวันไหว้ครู 25 กันยายน 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 911
วันมหิดล 24 กันยายน 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 802
กีฬาสีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พะเยา วันที่ 21 กันยายน 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1234
First-Year Nursing Students English Camp 2014 เขียนโดย Webmaster BCNPY 919
กิจกรรมอบรมนักศึกษาใหม่ 4 สิงหาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1009
รับน้องนักศึกษาใหม่ 4 สิงหาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1339
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 855