ข่าวกิจกรรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

พิธีเปิดโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข" เขียนโดย Webmaster BCNPY 873
วันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ณ ลานข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊ามพะเยา เขียนโดย Webmaster BCNPY 864
ทานอาหารกลางวันและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ 27 ตุลาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 893
การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะ ด้านการเรียนการสอน 28-29 ตุลาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 807
การแข่งขันกีฬาเปตองภายในวิทยาลัย 16 ตุลาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 764
นำเสนอโครงงานวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 15 ตุลาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1393
วันพระราชสมภพสมเด็จย่า 21 ตุลาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 887
วันพยาบาลแห่งชาติ ชุมชนบ้านร่องห้าป่าสัก 21 ตุลาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1075
จิตอาสาปี 1 ขนดินทำสนามเปตอง 10 ตุลาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 995
รับขวัญน้องนักศึกษาพยาบาล 27 กันยายน 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1144
งานเกษียณ คุณป้ามาลี-และเลี้ยงอำลานายอาทิตย์ 26 กย. 57 เขียนโดย Webmaster BCNPY 872
กิจกรรมวันไหว้ครู 25 กันยายน 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 885
วันมหิดล 24 กันยายน 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 774
กีฬาสีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พะเยา วันที่ 21 กันยายน 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1194
First-Year Nursing Students English Camp 2014 เขียนโดย Webmaster BCNPY 891
กิจกรรมอบรมนักศึกษาใหม่ 4 สิงหาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 980
รับน้องนักศึกษาใหม่ 4 สิงหาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1314
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 824
กิจกรรมค่ายจิตอาสาแลกเปลี่ยนรู้ มุ่งสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ในชุมชนบ้านต๋อม ระหว่างวันที่ 21-25 กค 2557 เขียนโดย Webmaster BCNPY 1665
ต้อนรับอาจารย์ใหม่และอวยพรผู้ศึกษาต่อ 18 กค 57 เขียนโดย Webmaster BCNPY 978