ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 22 มิถุนายน 2564)

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 22 มิถุนายน 2564)

22-6-2564 15-24-55

 

ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2564 (วันที่ 22 มิถุนายน 2564)