รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจเอกสารหลักฐาน ผลตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ ประมวลผลรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (รับตรง Admissions)

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจเอกสารหลักฐาน ผลตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ ประมวลผลรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (รับตรง Admissions)

20-5-2561 12-51-44

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจเอกสารหลักฐาน ผลตรวจร่างกายและสัมภาษณ์ ประมวลผลรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (รับตรง Admissions)

ดาวน์โหลด รายชื่อจังหวัดพะเยา

ดาวน์โหลด รายชื่อจังหวัดเชียงราย