แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าทำแบบสอบถาม online

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าทำแบบสอบถาม online

qrcode31-1-61

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าทำแบบสอบถาม online ได้ที่

https://goo.gl/y2b1gs

หรือเข้าผ่าน qrcode 

qrcode31-1-61

ข้อมูลที่ท่านให้ จะถูกนำเสนอในภาพรวมของการผลิตของวิชาชีพเท่านั้น

โดยไม่ได้เปิดเผยรายสถาบันเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสำหรับบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 ต่อไป