แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์“ครอบครัวรั้วร่มสัก”

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์“ครอบครัวรั้วร่มสัก”

logo bcnpy thai

ให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าทำ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์“ครอบครัวรั้วร่มสัก”

โดยเข้าผ่านที่ลิ้งด้านล่าง

https://goo.gl/forms/3fXAlNU0Qp9RcEuN2

หรือเข้าไปที่อีเมลล์ของตนเอง โดยใช้อีเมลล์ของวิทยาลัยที่ทางวิทยาลัยกำหนดให้ดังตัวอย่าง

......ชื่อตนเองThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.