ให้นักศึกษาทุกท่านเข้าทำแบบประเมินเก่งดี และมีสุข

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ให้นักศึกษาทุกท่านเข้าทำแบบประเมินเก่งดี และมีสุข

bcnpy-logo-thai

ให้นักศึกษาทุกท่านเข้าทำแบบประเมินเก่งดี และมีสุข ตามลิ้งด้านล่าง

โดยใช้อีเมลล์ของวิทยาลัยที่ออกให้เป็นหลัก โดยข้อมูลได้ส่งเข้าอีเมลล์ของทุกท่านแล้วหรือคลิ๊กที่ลิ้งด้านล่าง

หากไม่ได้รับอีเมลล์

https://goo.gl/forms/MsTJHYpo7gx5HIVd2

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

งานพัฒนานักศึกษา ฯ  ฝ่ายกิจการนักศึกษา