ประกาศ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ประกาศ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง

bcnpy-logo-thai2

ประกาศ เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง(Admissions)

ศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ https://admission.pi.in.th/admission/ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560

ลงทะเบียนเป็นสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2560 จนถึงวันปิดรับสมัคร

 

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามเอกสารแนบที่1

เอกสารแนบที่1