การใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

การใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์

การใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา


             ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 21 เข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อทบทวนสาระการเรียนรู้และทดสอบสมรรถะของตนเองในการทำข้อสอบออนไลน์ โดยคลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม