ชมรมประกันคุณภาพ

logorat10

head-black

webv2-head2

ชมรมประกันคุณภาพ

เกี่ยวกับชมรม

 

กิจกรรมชมรม

-จัดอบรม QA

-ประกวดจัดบอร์ดให้ความรู้ QA

-การจัดทำโครงการ PDCA