ชมรมคุณธรรม

logorat10

head-black

webv2-head2

ชมรมคุณธรรมจริยธรรม

 

เกี่ยวกับชมรม

 

กิจกรรมชมรม

-ธรรมะสัญจร (ค่ายอบรมธรรมะ)

-ธรรมะบรรยายตามโอกาสสำคัญ (เช่น วันแม่)