วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต (Unitcost)

logo bcnpy thai

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต (Unitcost)

 

ดาวน์โหลด Unit_cost-30-9-59

ดาวน์โหลด Unit_cost-30-9-60

ดาวน์โหลด Unit_cost-30-9-61