วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

logorat10

head-black

webv2-head2

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต (Unitcost)

logo bcnpy thai

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต (Unitcost)

 

ดาวน์โหลด Unit_cost-30-9-59

ดาวน์โหลด Unit_cost-30-9-60

ดาวน์โหลด Unit_cost-30-9-61