ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

logorat10

head-black

webv2-head2

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

การให้บริการ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของร่างกาย และพัฒนาศูนย์ให้เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 

 

Loading ...