ข่าวประชาสัมพันธ์

logorat10

head-black

webv2-head2

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 302
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เขียนโดย Super User 160
แบบประเมินตัวชี้วัด วิทลัยฯ PA สบช. เขียนโดย Super User 224
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบการรับตรงจากพื้นที่ เขียนโดย Super User 1759
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 212
เปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาลฯ ปีการศึกษา2562 เขียนโดย Super User 1170
แสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับรางวัล Best Presentation Award เขียนโดย Super User 90
วพบ.พะเยาได้รับรางวัลดีเด่นในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง ครรภ์ชั้นหนึ่ง พศ.2561 และแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับรางวัล Best Presentation Award เขียนโดย Super User 59
ตารางการอบรมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 วันที่ 14-18 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 166
งานกีฬาสี เชื่อมสัมพันธ์ครอบครัวรั้วร่มสัก วันที่ 1-6 ต.ค.2561 เขียนโดย Super User 118