ข่าวประชาสัมพันธ์

logorat10

head-black

webv2-head2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบการรับตรงจากพื้นที่ เขียนโดย Super User 1623
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 163
เปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาลฯ ปีการศึกษา2562 เขียนโดย Super User 1044
แสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับรางวัล Best Presentation Award เขียนโดย Super User 59
วพบ.พะเยาได้รับรางวัลดีเด่นในการสอบขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง ครรภ์ชั้นหนึ่ง พศ.2561 และแสดงความยินดีกับอาจารย์ได้รับรางวัล Best Presentation Award เขียนโดย Super User 35
ตารางการอบรมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2562 วันที่ 14-18 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 123
งานกีฬาสี เชื่อมสัมพันธ์ครอบครัวรั้วร่มสัก วันที่ 1-6 ต.ค.2561 เขียนโดย Super User 89
แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 245
ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Super User 135
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานวิจัย/บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี พ.ศ.2561 (ณ เดือน สิงหาคม 2561) เขียนโดย Super User 104