ข่าวประชาสัมพันธ์

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2563 (ฉบับปรับ 6 เดือนหลัง) เขียนโดย Super User 99
แบบคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 54
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค เขียนโดย Super User 179
ปฎิทินAdmission ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 887
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 977
คำแนะนำการป้องกันเชื้อโรคภายในหน่วยงาน เขียนโดย Super User 133
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 1662
รายงานประจำปี 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 327
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย ที่ได้รับรางวัลมุ่งมั่นพัฒนาบทความวิจัย ระดับ ดีมาก เขียนโดย Super User 305
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดลนภา ไชยสมบัติ ที่ได้รับรางวัล As the First Place – Best Paper Presentation ในการประชุมนานาชาติ 8 - 9 กันยายน 2562 เขียนโดย Super User 314