ข่าวประชาสัมพันธ์

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

รายงานประจำปี 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เขียนโดย Super User 11
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย ที่ได้รับรางวัลมุ่งมั่นพัฒนาบทความวิจัย ระดับ ดีมาก เขียนโดย Super User 78
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดลนภา ไชยสมบัติ ที่ได้รับรางวัล As the First Place – Best Paper Presentation ในการประชุมนานาชาติ 8 - 9 กันยายน 2562 เขียนโดย Super User 75
แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Super User 357
เปิดรับสมัคร ประชุมฟื้นฟูวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ประจำปี 2563 เขียนโดย Super User 1033
เปิดรับสมัคร ผู้เข้ารับการอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง หลักสูตร 4 เดือน เขียนโดย Super User 128
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง และ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง เขียนโดย Super User 572
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา รอบที่ 3 เขียนโดย Super User 146
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบ Admission) เขียนโดย Super User 2707
เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 3445