พิธีถวายพระพร ในวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

พิธีถวายพระพร ในวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา วันที่ 7 ธันวาคม 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 06.30 น.  ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้ ดร.นันทิกา อนันต์ชัยพัทธนา รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการด้านกิจการนักศึกษาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 45 รูป และพิธีถวายพระพร ในวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี นำเหล่าหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

bcnpy-7-12-66-4bcnpy-7-12-66-3bcnpy-7-12-66-2bcnpy-7-12-66-1