ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อการสร้างบุคลากรในการดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อสร้างแนวทางในการจัดการตนเอง วันที่ 19-20 กันยายน 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาคน พัฒนางาน เพื่อการสร้างบุคลากรในการดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อสร้างแนวทางในการจัดการตนเอง วันที่ 19-20 กันยายน 2566

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2566 ดร.ธานี กล่อมใจ  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พร้อมด้วย คณาจารย์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาคม พัฒนางาน เพื่อการสร้างบุคลากรในการดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อสร้างแนวทางในการจัดการตนเอง  เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและทำหน้าที่ได้อย่างมีสมดุลชีวิต ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

bcnpy-20-9-66-2bcnpy-20-9-66-1bcnpy-20-9-66-3bcnpy-20-9-66-4