ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้ อาจารย์พร  บุญมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านคุณภาพการศึกษาและการบริหารความเสี่ยง พร้อมด้วย คณาจารย์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี นำเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

bcnpy-12-8-5bcnpy-12-8-4bcnpy-12-8-3

 

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 เวลา 17.00 น. ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก มอบหมายให้ ดร.กฤตพัทธ์ ฝึกฝน รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย คณาจารย์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงความจงรักภักดี พร้อมตั้งจิตอธิษฐานให้  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และเป็นมิ่งขวัญของประชาชนสืบไป โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี นำเหล่าข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาbcnpy-12-8-2bcnpy-12-8-1