ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดศรีโคมคำ วันที่ 18 กรกฏาคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดศรีโคมคำ วันที่ 18 กรกฏาคม 2566

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ วัดศรีโคมคำ และร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี องค์อุปถัมภ์วิชาชีพการพยาบาล พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทย และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ครบ 28 ปี วันที่ 18 กรกฎาคม ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนคริทนราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

bcnpy-18-7-2bcnpy-18-7-5bcnpy-18-7-4bcnpy-18-7-3bcnpy-18-7-1