ข่าวกิจกรรม

logorat10

head-black

webv2-head2

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธไมตรีกับแขวงไซยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย Super User 37
การพัฒนาจิตคุณธรรม (สุจริตและมีวินัย)" โดย พระปลัดอนุชิต อธิปัญญาโญ วัดใหญ่ท่าเสา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย Super User 25
รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช ดำเนิน ทรงเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกร เขียนโดย Super User 19
ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมรับรางวัลโล่เกียรติคุณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เขียนโดย Super User 20
Run To Change Phayao 2019 วันที่ 31 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 33
กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำและกิจกรรมทำผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา โครงการหมวกขาวสัมพันธ์ ครั้งที่17 วันที่ 26 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 30
Mr.John Sharples พยาบาลจิตเวช มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา 25 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 16
วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 18 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 117
นิทรรศการ ในซุ้มของกระทรวงสาธารณสุข 17 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 75
งานเลี้ยงคืนสู่เหย้าครบรอบ 36 ปี 17 มกราคม 2562 เขียนโดย Super User 76