ข่าวกิจกรรม

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

พิธีลงนามถวานพระพรชัยมงคลและพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย Super User 87
กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย Super User 58
กิจกรรมทำบุญตักบาตร วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เขียนโดย Super User 51
ประสานแผนแหล่งฝึก วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เขียนโดย Super User 50
ทำความสะอาดบริเวณหน้าวิทยาลัย "ถนนสะอาด น่ามอง" วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เขียนโดย Super User 46
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เขียนโดย Super User 46
ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ที่เคยประสบกับโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย Super User 41
KM การจัดการความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีทั่วทั้งองค์กร 10 มิถุนายน 2563 เขียนโดย Super User 37
กิจกรรมตักบาตรวันพระ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย Super User 36
จัดการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เขียนโดย Super User 36