ข่าวกิจกรรม

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ร่วมงานเปิดศูนย์สุขภาพแพทย์แผนไทย รพ.แม่ใจ และจัดนิทรรศการ"โครงการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน 24 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย Super User 21
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดพะเยา 20 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย Super User 15
ผู้อำนวยการพร้อมด้วย คณาจารย์ เข้าพบนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี เพื่อชี้แจง พระราชบัญญัติ สถาบันพระบรมราชชนก 19 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย Super User 17
ร่วมพิธีเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 14 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย Super User 10
ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย Super User 16
นักศึกษาชั้นปีที่ 1เข้าร่วมพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 24 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 12
วพบ.พะเยา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวโรกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 13
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กนกวรรณ เอี่ยมชัย ที่ได้รับรางวัลมุ่งมั่นพัฒนาบทความวิจัย ระดับ ดีมาก เขียนโดย Super User 62
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ดลนภา ไชยสมบัติ ที่ได้รับรางวัล As the First Place – Best Paper Presentation ในการประชุมนานาชาติ 8 - 9 กันยายน 2562 เขียนโดย Super User 21
วพบ.พะเยา จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ (21 ตุลาคม) วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เขียนโดย Super User 58