ข่าวกิจกรรม

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

งานพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2562 เขียนโดย Super User 17
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษากับสหสาขาวิชาชีพ IPE วันที่19-21 กรกฎาคม 2562 เขียนโดย Super User 16
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 30 วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เขียนโดย Super User 11
ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 เขียนโดย Super User 10
อบรมการใช้งาน ICT ให้กับคณาจารย์ในวิทยาลัยฯ วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 เขียนโดย Super User 7
ประชุมแผนฝึก ณ โรงพยาบาลพะเยา วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 เขียนโดย Super User 7
สอบการพยาบาลวิชามารดาทารก นักศึกษาปี 3 วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 เขียนโดย Super User 9
ร่วมพิธีสวดพระพิธีธรรม พระเดชพระคุณหลวง ปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วันที่ 3 กรกฏาคม 2562 เขียนโดย Super User 12
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เขียนโดย Super User 12
บรรยายพิเศษ เรื่อง Depression in adolescence and it’s treatment: Australian experiences วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เขียนโดย Super User 7