ข่าวกิจกรรม

logorat10

head-black

webv2-head2

การคัดเลือกบุคลเข้า ศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของ สบช. เขียนโดย Super User 42
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบริการพยาบาลเขตสุขภาพที่ 1 เขียนโดย Super User 13
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมนำความสุขด้วยหลักพุทธธรรมสู่สังคมเอื้ออาทรต่อกัน จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Super User 7
ประชุมคณะทำงาน รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบรับตรงจากพื้นที่ เขียนโดย Super User 9
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา นำ ส.ค.ส.2562 สวัสดีปีใหม่ หน่วยงานราชการ เขียนโดย Super User 8
ธนาคารกรุงไทย มอบของขวัญและปฏิทินมาสวัสดีปีใหม่ 2562 เขียนโดย Super User 4
กาแฟยามเช้า ฟังเรื่องประวัติศาสตร์พ่อขุนเจือง 20 ธันวาคม 2561 เขียนโดย Super User 4
โครงการ ฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติ การพยาบาลเฉพาะ ทางสาขาโรคมะเร็ง (ระยะที่1 ระหว่างวันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2561) เขียนโดย Super User 5
วพบ.พะเยา เข้าร่วมงานฉลองการยกระดับจุด ผ่อนปรนการ ค้าบ้านฮวก 18 ธันวาคม 2561 เขียนโดย Super User 4
ทำบุญวันครบรอบการก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 17 ธันวาคม 2561 เขียนโดย Super User 140