ข่าวกิจกรรม

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และคณะ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียน ในพระราชานุเคราะห์ วันที่ 7 มกราคม 2563 เขียนโดย Super User 1
Mr.John มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยบาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 30 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 43
อบรมจิตอาสา วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 18
ร่วมงานฤดูหนาว สืบสานประเพณีของดีจังหวัดพะเยา ปี 2563 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 16
ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 "พยายาลคืนถิ่นกำเนิด" 14 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 16
กิจกรรม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพะเยา วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 12
ร่วมมอบของให้กับจังหวัดพะเยาและเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563 วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 15
ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมและติดตามผล การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 36
โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 2 ธันวาคม 2562 เขียนโดย Super User 12
ต้อนรับคณะหน่วยราชการในพระองค์ และคณะเลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. 29 พฤศจิกายน 2562 เขียนโดย Super User 12