ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

bcnpy-logo-thai-NEW65-V1-1

ดาวน์โหลด 1.ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม หลักสูตรฯ เวชปฏิบัติ รุ่น 2 (รอบ1)

ดาวน์โหลด 2.ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรฯ มะเร็ง รุ่นที่3 (รอบ1)

ดาวน์โหลด 3.ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมฯ หลักสูตรฯ การผดุงครรภ์ รุ่นที่2 (รอบ1)