เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

ขอมลการรบนกศกษา 67 copy

เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

-------------

ระบบรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาใหม่ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2567 คณะพยาบาลศาสตร์

เว็บสมัคร >> https://admission-nursing.aos.in.th