ประกาศการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ประกาศการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

std30 preparation

 

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม