ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรง รอบที่ 3

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรง รอบที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรง รอบที่ 3

Screenshot 2019-03-16-17-20-40

Screenshot 2019-03-16-17-21-02

Screenshot 2019-03-16-17-21-17