ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรง ปีการศึกษา 2562

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรง ปีการศึกษา 2562

logo bcnpy thai

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รองรับตรง  ปีการศึกษา 2562 (22 มกราคม 2562)

[คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม]