ชมรมดนตรีสากล

logorat10

head-black

webv2-head2

ชมรมดนตรีสากล

เกี่ยวกับชมรม

 

กิจกรรมชมรม

-วงออเคสตรา

-วงดนตรีสากลของวิทยาลัย