ชมรมค่ายอาสา

logorat10

head-black

webv2-head2

ชมรมค่ายอาสา

เกี่ยวกับชมรม

 

กิจกรรมชมรม

-ออกค่ายพัฒนาชุมชน

-ค่ายแบ่งฝัน ปันน้ำใจ(แม่ใจ)