หน้าแรก

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

วันที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเปิดรับสมัคร ปีการศึกษา 2566
HOT NEWS

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 Quata ปีการศึกษา 2566...

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 Quata ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 Quata ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด...

ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับต่ำกว่า ป.ตรี รอบที่ 3 Admission (ปีการศึกษา...

ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับต่ำกว่า ป.ตรี รอบที่ 3 Admission (ปีการศึกษา2566)

ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับต่ำกว่า ป.ตรี รอบที่ 3 Admission (ปีการศึกษา2566) ดาวน์โหลด เอกสารประกอบ...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 Quata ปีการศึกษา 2566...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 Quata ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 Quata ปีการศึกษา 2566 1.ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าศึกษา...

วันที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

วันที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

วันที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึง "พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร" หรือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งร...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quata ปีการศึกษา 2566...

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quata ปีการศึกษา 2566

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quata ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด (images/2566/student/quota/11-4-66/1.หนาประกาศ.pdf) 1.หน้าประกาศ ดาวน์โ...

ระบบสารสนเทศ วพบ.พะเยา

ระบบสารสนเทศ วพบ.พะเยา

ระบบสารสนเทศ วพบ.พะเยา เข้าระบบ EIS.BCNPY.AC.TH เข้าระบบ DASH.BCNPY.AC.TH

ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับ ป.ตรี รอบที่ 2 Quota (ปีการศึกษา2566)...

ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับ ป.ตรี รอบที่ 2 Quota (ปีการศึกษา2566)

ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับ ป.ตรี รอบที่ 2 Quota (ปีการศึกษา2566) ดาวน์โหลด เอกสารเกี่ยวกับประกาศ 1.ดาวน์โหลด ประกาศร...

«
»

ข่าว กิจกรรม

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากิจการนักศึกษา วันที่ 24 – 25 เมษายน 2566...

 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากิจการนักศึกษา วันที่ 24 – 25 เมษายน 2566

วันที่ 24 เมษายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเ...

โครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ ประจำวัด ๑ วัด ๑ รูปทั่วไทย วันที่ 26 เมษายน 2566 ...

โครงการอบรมพระบริบาลภิกษุไข้ ประจำวัด ๑ วัด ๑ รูปทั่วไทย วันที่ 26 เมษายน 2566

วันที่ 26 เมษายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเ...

ร่วมกิจกรรมทำบุญสืบชะตาสรงน้ำพระพุทธรูป คาราวะพระสงฆ์ และสระเกล้า ดำหัวผู้สูงอายุตำบลบ้านต๋อม วันที่...

ร่วมกิจกรรมทำบุญสืบชะตาสรงน้ำพระพุทธรูป คาราวะพระสงฆ์ และสระเกล้า ดำหัวผู้สูงอายุตำบลบ้านต๋อม วันที่ 25 เมษายน 2566

วันที่ 25 เมษายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ดำเนินการจัดโครงการสร้างชุมชนสุขภาวะด้วย สบช.โมเดล 2022: 1...

ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา และข้าราชการอาวุโส วันที่ 20 เมษายน 2566...

 ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา และข้าราชการอาวุโส วันที่ 20 เมษายน 2566

วันที่ 20 เมษายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผอ.ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเ...

«
»

news-post

ประกาศ/คำสั่ง

«
»

ประกวดราคา

รับสมัครงาน

เกี่ยวกับนักศึกษา

«
||
»

มาตรการ การดำเนินการสภาพองค์ประกอบการควบคุมภายใน ด้านความซื่อสัตย์ จริยธรรม ทุจริต ประพฤติมิชอบ

กล่องแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา


คลิ๊ก!!

ประมวลภาพ กิจกรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรม/หลักสูตร

pbl PDPA-icon
ผดุงครร1 เวช
มะเร็ง ผู้ใหญ่
EKG2-1 ฟื้นฟูเวช

การ จัดการความรู้KMวิทยาลัย

«
»

งานคุณธรรม และองค์กรณ์แห่งความสุข

ประชาสัมพันธ์ แหล่งงานและอาชีพสำหรับนักศึกษาและทุนสนับสนุนการศึกษา

ข่าว กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)

ข่าว งานพัฒนาบุคลากร

«
»

ข่าว การเงิน

ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ

ด้านการตัดสินใจ
dash-bcnpy eis-bcnpy2 itsystem banner white
PI Data Center(EIS) BCNPY Dashboard itsystem banner white
ด้านการบริหาร
ระบบกำกับงบประมาณ ระบบบุคลากร ระบบครุภัณฑ์
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ itsystem_banner_persondev.gif ระบบงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานแจ้งซ่อม itsystem banner booking  itsystem banner-fon
ด้านการเรียนการสอน
ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบการเรียนการสอน(E-learning)
คลังความรู้ (learnnshare) itsystem banner white itsystem banner white
ด้านวิจัยและผลงานวิชาการ
ระบบวิจัยและผลงานวิชาการ ระบบจัดการและตีพิมพ์วารสารวิชาการ itsystem banner white
ค้นหาผลงานวิจัย ค้นหาผลงานวิชาการ รายชื่อผู้วิจัย(E-Portfolio)
ด้านบริการวิชาการ
ระบบบริการวิชาการ itsystem banner white itsystem banner white
ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ระบบทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม itsystem banner white itsystem banner white
ด้านอื่นๆ
ระบบกำกับติดตามงบประมาณ(สธ.) ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ(GFMIS) รายงานการเบิก-จ่าย(GFMIS)
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(กรมบัญชีกลาง) รายงานงบทดลอง(วพบ.พะเยา) itsystem banner white
ระบบรับสมัครนักศึกษา (สบช.) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา(CHEQA) itsystem banner white
ระบบศิษย์เก่า กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา itsystem banner white
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (Thai)
วีดีโอแนะนำวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา (English)
วันพยาบาลแห่งชาติ
ฟ้อนขันเจินไหว้สาป๋าระมีพญางำเมือง

dr-thanee

contact1
logout

banfon

bcnpy2764

internet
contact1
contact1
bcnpy-fire-tle

เว็บไซต์ ที่เกี่ยวข้อง

bcnpy online-teaching-covid-19-banner
studentbanner66
ban-plan
pi-datacenter
bcnpy2560
tcipyo-group2
bcnpy-chanal-youtube
bcnpy ita

แหล่งสารสนเทศ (online)

bcnpy19-264
new-cinahl-complete2
cinahl-complete2
ebsco-nursing-ebooks2
medline-complete2
nursing-ref-plus2
CU-ebook
ncbi
nrct
thailisk
thai-explore
copyleaks-icon
plag-jura

แบบประเมิน (online)

frm-person
happy
bcnpy-poll1
banner-all
qa-1

5969601
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
801
1736
2537
5955218
37317
55500
5969601

Your IP: 10.10.99.1
Server Time: 2023-05-29 14:54:56