28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
จำนวน 29 โพส | ดูทั้งหมด
ขอถวายพระพรชัยให้ทรงพระเกษมสำราญ พระพลานามัยแข็งแรงสถิตเป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระวรกายแข็งแรงตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

คำถวายพระพร : 250 ตัวอักษร

ชื่อผู้ลงนาม : 150 ตัวอักษร

ใส่ตัวเลขที่เห็น 401237


กรุณาใช้คำที่สุภาพและศัพท์ที่เหมาะสม