วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
จำนวน 17 โพส | ดูทั้งหมด
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล ตลอดทั้งพระสยามเทวาธิราช โปรดอภิบาลและดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปวงข้าพระพุทธเจ้า และเหล่าพสกนิกรตราบกาลนานเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ดร.ธานี กล่อมใจ ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

คำถวายพระพร : 250 ตัวอักษร

ชื่อผู้ลงนาม : 150 ตัวอักษร

ใส่ตัวเลขที่เห็น 408060


กรุณาใช้คำที่สุภาพและศัพท์ที่เหมาะสม