ประกาศ ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ประกาศ ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ

16-7-2563 8-33-21

ประกาศ ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อรับย้าย/รับโอน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบะติการ/ชำนาญการ

ดาวน์โหลด