ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและสัมภาษณ์ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและสัมภาษณ์ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและสัมภาษณ์ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เข้ารับการประเมินสมรรถนะและสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมเอื้องเข็มแสด ชั้น 1 อาคารเรียน 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

ดาวน์โหลด เอกสารประกาศ

2-7-2563 11-25-10