แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2563

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2563

plan30-9-62-1 Page 1

แผนปฏิบัติการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด (อับเดทวันที่ 30 กันยายน 2562)