แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2562

                  logorat10

head-web-2562 01

head-web-2562 02

แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2562

ปกหนาแผนปฏบตการ2562

แผนปฏิบัติการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด (อับเดทวันที่ 22 มีนาคม 2562)

ดาวน์โหลด แผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2562