แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2562

logorat10

head-black

webv2-head2

แผนกลยุทธ์และแผนงานประจำ ปีงบประมาณ 2562

ปกหนาแผนปฏบตการ2562

แผนปฏิบัติการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด(Excel & PDF) เอกสาร  (PDF)

 

ดาวน์โหลด แผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2562