เอกสารคู่มือการใช้งาน พร้อมวิดีโอการใช้งานระบบ OPEN TQF

logorat10

head-black

webv2-head2

เอกสารคู่มือการใช้งาน พร้อมวิดีโอการใช้งานระบบ OPEN TQF

tqf

 

เอกสารคู่มือการใช้งาน พร้อมวิดีโอการใช้งานระบบ OPEN TQF

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้  คลิ๊ก

ดูวีดีโอการใช้งานระบบ

1. คู่มือการใช้งานระบบมคอ. 2 มคอ. 3 และมคอ. 4

2. คู่มือการใช้งานระบบมคอ. 5 มคอ. 6 และมคอ. 7

 

วีดีโอการใช้งาน 

มคอ.2
เพิ่มข้อมูลพื้นฐาน มคอ.2
จัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ 2
มคอ.2 หมวดที่ 1
มคอ.2 หมวดที่ 2
มคอ.2 หมวดที่ 3
มคอ.2 หมวดที่ 4
มคอ.2 หมวดที่ 5
มคอ.2 หมวดที่ 6
มคอ.2 หมวดที่ 7
มคอ.2 หมวดที่ 8
Curriculum mapping
มคอ.3
จัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ.3
มคอ.3 หมวดที่ 1 - หมวดที่ 4
มคอ.3 หมวดที่ 5
มคอ.3 หมวดที่ 6 - หมวดที่ 7
แผนการสอนละเอียด
มคอ.4
จัดการข้อมูลพื้นฐาน มคอ 4
มคอ.4 หมวดที่ 1 - หมวดที่ 7
แผนการสอนคลีนิค กับ แผนการสอนปฏิบัติ