เข้าร่วมพิธี วันกองทัพไทยวันยุทธหัตถีและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 18 มกราคม 2566

bcnpy-head 01

bcnpy-head 02

เข้าร่วมพิธี วันกองทัพไทยวันยุทธหัตถีและวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 18 มกราคม 2566

bcnpy-02-18-01-66-01bcnpy-02-18-01-66-02bcnpy-02-18-01-66-03bcnpy-02-18-01-66-04bcnpy-02-18-01-66-05